Luftfiltres rolle i ventilationssystemer til forebyggelse af coronasmitte

Oprettet d.

Luftfiltres rolle i ventilationssystemer til forebyggelse af coronasmitte

Truslen fra coronapandemien på vores helbred er et stærkt debatteret emne. Der er fokus på at hindre smittespredning i både virksomheder, det offentlige rum og private hjem.

Eksperter har konkluderet, at ventilation har stor betydning for et godt indeklima og reduceret smitterisiko. Det er derfor fornuftigt at tjekke sit ventilationssystem for god hygiejne og effektivitet af de anvendte filtre.

Nye anbefalinger om ventilation

Anbefalinger om at sikre god ventilation i bygninger kommer fra både myndigheder og eksperter fra ind- og udland. Den luftbårne smittefare er større indendørs. For eksempel storrumskontorer og klasselokaler kan give gode forhold for virussmitte. Derfor lyder en anbefaling på at sørge for hyppig udluftning eller ventilation med effektiv filtre.

I ventilationssystemer er det de indsatte luftfiltre, som opfanger både støv, forurenende stoffer, bakterier og skadende vira. Dette forudsætter, at anlægget holdes rent, og at filtrene bliver udskiftet i rette tid, inden deres kapacitet er opbrugt. Hvis filtrene har optaget for meget støv i forvejen, bliver luften ikke udskiftet effektivt.

Reducer mikrodråbesmitte

Den mindst forekommende partikelstørrelse er en vigtig parameter ved valg af det mest effektive filtermedie til at udskille partiklerne. Forskere og myndigheder har anerkendt, at smitte kan opstå i luften gennem mikrodråber, såkaldte aerosoler, som er mindre end 5 mikrometer.

Hvor de større dråber typisk flyver et stykke og falder ned på jorden, vil mikrodråberne typisk hænge i luften i længere tid. De falder langsommere ned og kan blive hvirvlet rundt i lokalet. Derfor er det vigtigt med regelmæssig udluftning og ventilation.    

Luftfiltrene spiller en vigtig rolle for at opnå en tilstrækkelig ventilation. De kan minimere risikoen for dråbesmitte og spredning af mikrodråber. Samspillet mellem en høj filterklasse og en høj udveksling af luft er afgørende. Luftfiltrene udskiller vira gennem fibrene i filtret og holder dem fast, så de ikke længere er bevægelige.

Ved udskiftning af filtre er det vigtig at følge sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger som fx brug af sikkerhedsbeklædning med maske og handsker.

Hvad med recirkuleret luft?

Ventilationssystemer adskiller sig blandt andet ved graden af frisk og recirkuleret luft. Systemer med fuld recirkulering er i øjeblikket ikke lovlige i Danmark, men der findes ventilationsanlæg i fx kontorbyggeri med rotationsvekslere, som recirkulerer en lille del af luften – typisk max 5-10%. Der findes desuden en række luftrensere på markedet, som bruger recirkuleret luft.

Fra Sundhedsstyrelsen bliver det anbefalet, at ventilation med recirkuleret luft skal undgås helt.

Potentielle energibesparelser ved recirkulering skal vejes op mod en højere smitterisiko. Når et ventilationssystem anvender recirkuleret luft, er det nødvendigt at tage specielle hensyn. Hvis ufiltreret luft bliver transporteret over større afstand eller flere rum, vil der kunne ske en spredning af vira. Hvis det ikke er muligt at undgå recirkuleret luft, bør luften blive renset med et filter i den højest mulige filterklasse.

Hvis der kommer virus i luften vil en høj grad af frisk luft fra ventilationssystemet kunne forhindre en mulig opkoncentrering af vira. Ventilationssystemer, som opererer med frisk luft, giver ikke anledning til problemer, så længe anlægget er rent og filtrene effektive. Det giver god mening at starte det op et stykke tid, inden et rum kommer i anvendelse.

Hvilken slags luftfiltrering hjælper?

HEPA-filtre er en velkendt løsning til luftrensning. Det er allerede i anvendelse hos en lang række sundhedsfaciliteter, bioteknologiske laboratorier og andre sårbare områder. HEPA-filtre kan forhindre spredning af luftbårne partikler og organismer – herunder bakterier og vira.

HEPA-filtres effektivitet er målt i MPPS (Most Penetrating Particle Size), som er filtrets laveste effektivitet. Størrelsen på MMPS ligger typisk på 0,1-0,25 mikrometer. Filterklasserne E11 til U16 opnår en effektivitet mellem 95 og 99,99995%.

Som et alternativ til HEPA-filtre kan luftfiltre i filterklassen ePM1 80% udskille over 80% af partikler med størrelser mellem 0,3-1 mikrometer. Denne type filtre er egnet til at holde en lav viruskoncentration i rummene.

Sammenlignet med HEPA-filtre kan denne type filtre typisk klare en højere luftudveksling. Det giver den fordel, at luften bliver udskiftet oftere og kan hindre virus fra at blive og sprede sig i rummene. De fleste ventilationssystemer er desuden ikke designet til at bruge HEPA-filtre med højere trykfald.

Der er ikke en facitliste til valg af filtreringsløsning. Der er forskelle på bygninger og anvendte ventilationsanlæg. Filtrene skal passe til det risikoniveau og den situation, som er på stedet.    

Simas Filters filtreringsløsninger til virusbeskyttelse er præsenteret nedenfor.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp til valg af filtre eller servicering og udskiftning, så tag fat i os på:

Telefon 8758 1020 eller mail@simas.dk

Hvilken filtreringsløsning har du brug for?

Risikovurdering

Høj

Mellem

Lav

Områdeeksempler

Laboratorier, lægehuse, karantæneområder

Offentlige steder, lufthavne, skoler, industri, forretninger

Kontorer og virksomhed, private hjem

Filtreringsklasse

HEPA H13

jf. DS/EN 1822

HEPA (anbefalet)

eller EPA E12

jf. DS/EN 1822

EPA (anbefalet)

eller ePM1 80%

 jf. ISO 16890

Partikeludskillelse

Lader kun 0,05% af   0,1-0,25 mikrometer partikler (MPPS) passere per liter luft

Lader kun 0,5% af    0,1-0,25 mikrometer partikler (MPPS) passere per liter luft

Fanger partikler mindre end 1 mikrometer fx vira og bakterier

Filtereffektivitet

99,95% af MPPS

99,50% af MPPS

ePM1 95%

 

Vores produkter til virusbeskyttelse

EPA & HEPA filtre

Simas mikrofiltre MA/MS/MG

Filterklasserne E10-U16.

HEPA-filtre er en velkendt løsning til luftrensning i sårbare områder som fx laboratorier og sundhedsfaciliteter.

De forhindrer spredning af skadelige partikler som fx bakterier og vira.

 

Panelfiltre

Panelfiltre PAR

Filterklasse ISO ePM1 85% / F9 i diverse størrelser.

Pladsbesparende med stort filtreringsareal.

Passer til de fleste typer ventilationsanlæg.

 

Kuvertfiltre

Simas kuvertfiltre KS

Filterklasse ePM1 80% / F9.

Opfanger 80% af partikler i luften med størrelser på 0,3-1 mikrometer, herunder vira og bakterier.

 

Kompaktfiltre

Simas kompaktfiltre CO

Filterklasse ePM1 80% / F9.

En robust løsning med lang levetid og lavt trykfald.