300 storkøkkener slipper for dårlig lugt og usund luft

Oprettet d.

300 storkøkkener slipper for dårlig lugt og usund luft

Efterhånden som flere og flere restauranter øger åbningstiden, stiger belastningen på deres udstyr. Samtidig stiller den europæiske standard EN 16282 krav til ventilationen i storkøkkener.

 

Ventilationsudstyret i det professionelle køkken er under høj belastning. - Særligt når restauranter har lang åbningstid og mange gæster. Der er derfor behov for løsninger, som effektivt kan holde både køkkenet og udstyret rent – og tage alle lugtgener.

 

EN 16282 opstiller krav til ventilation og udsugning i professionelle køkkener. Standarden skal sikre arbejdsbeskyttelse for de ansatte i køkkenet. Lufttemperatur og -fugtighed skal reguleres, og de sundhedsskadelige stoffer fra stegning og fritering udskilles.

 

Flere end 300 restauranter har valgt en løsning fra Simas Filters, der leverer og rådgiver om filtreringsløsninger. ”Mange restauranter henvender sig med lugtgener eller ubalancer i udsugningen. Og det kan give bedre arbejdsmiljø i køkkenet og besparelser på driften at optimere filterløsningen”, fortæller Anders Bisholt, der er salgschef hos Simas.

 

I det professionelle køkken er mængderne af fedtstof og stegeos ofte meget store. Det belaster udsugningen. Og fedt, som ikke stoppes effektivt af et filter i køkkenet, sætter sig i rør og ventilatorer. Det resulterer i flere uheldige forhold. – Fedt harskner og begynder at lugte, når det sætter sig i rørene. Den indsatte ventilators udsugningskapacitet bliver også mindre. Fedt i en ventilator kan desuden give ubalance. Resultatet er unødigt slid på anlægget og højere energiomkostninger.

 

Slut med lugtgener og overflødigt fedtstof

Simas anbefaler, at storkøkkener har et emhættefilter med en filtreringsgrad på 96-99%. Det skal kunne opfange partikelstørrelser ned til 1 µm. ”Og så skal filterløsningen selvfølgelig dimensioneres i forhold til udsugningsbehovet”, siger Anders Bisholt.

 

De mere end 300 af Simas kunder har valgt en tolags filterløsning. Dobbeltfilteret er specielt velegnet til restaurationskøkkener. Et labyrint-forfilter kombineret med et strikket metalfilter snupper hovedparten af fedtet. Det bliver dermed fanget i emhættefilteret, som er nemt at rengøre med en daglig tur i opvaskemaskinen. – En enkel løsning fremfor at skulle fjerne fedt i kanaler på loftet eller i kælderen.

 

Dobbeltfiltret virker også flammehæmmende. Hvis der for eksempel går ild i en friture, vil flammerne ikke komme igennem emhætten. ”Vi har arbejdet med denne løsning i flere år og ser meget positivt på de nye krav fra EN16282, – de kan hjælpe til at forbedre sikkerheden i de professionelle køkkener”, fortæller Anders Bisholt.

 

For de store restaurantkæder, som fx McDonald, Bones og Flammen, er dobbeltfiltre ikke nok. Nogle restauranttyper har en meget stor gennemstrømning af kunder over mange timer. Og der bliver stegt og brugt friture, som afgiver store fedtmængder. En løsning er at kombinere dobbeltfiltre med brug af UV-lys og aktivt kul. UV-lyset knækker fedtmolekylerne og danner ozon. Fedtet ender dermed op i et fint pulver. Det aktive kul absorberer herefter de resterende lugtgener og ozon, så det ikke følger med i udblæsningsluften.

 

”Der er flere forskellige løsninger på markedet. Og vi lægger vægt på at tilbyde en løsning, som matcher den individuelle kundes behov”, siger Anders Bisholt afsluttende.

 

Dobbelt  metalfilter fra Simas Filters