Forbedret luftfilterløsning til vandværker

Oprettet d.

Forbedret luftfilterløsning til vandværker

Dansk drikkevand hører til verdens bedste. De senere års drikkevands-forureninger har medført stigende interesse for at forebygge uforudsete forureninger

Det er af afgørende betydning, at man kan have tillid til drikkevandets kvalitet i alle henseender. Derfor er det oplagt at arbejde med løsninger rettet mod mulige forureninger. På den måde sikres de svage punkter i vandforsyningen, inden det går galt.

På et mindre vandværk valgte man, som et led i at forbedre sikkerheden, at udskifte stålfiltret ved ind- og udluftning fra den underjordiske rentvandsbeholder. I stedet blev monteret en to-filterløsning med et filterhus bestående af et HEPA-13 filter samt et forfilter til grovfiltrering i filterklassen G3. Hvor man tidligere kun filtrerede grove partikler, tager man nu også fine partikler og mikroorganismer. Fotoet viser et filterhus fastgjort på udluftningen til underjordisk rentvandsbeholder.

Forbedringen blev iværksat ud fra et ønske om at forebygge og forbedre sikkerheden. Filterhusløsningen var en nem, enkel og billig løsning. Samtidig opnåede man langt større sikkerhed mod uønskede partikler fra luften, der kan forurene drikkevandet. Med den nye filterløsning leverer vandværket fortsat drikkevand i en høj og stabil vandkvalitet.

Løsningen kan med fordel anvendes på andre vandværker som forebyggende foranstaltning og som et led i at sikre høj vandkvalitet. Samtidig kan den også anbefales ved behov for udluftning af tanke, hvor der stilles høje krav til luftens renhed.

Overvejer I at arbejde med filterløsninger som en del af forebyggende foranstaltninger? Så er Simas Filters en god samarbejdspartner. Vi hjælper med dimensionering og skitserer eventuelle alternative løsninger, så det økonomiske omfang hurtigt kan vurderes.

Tag kontakt til en af vores dygtige konsulenter for en uforpligtende snak på telefon 87 58 10 20.