Fremtidens affaldshåndtering med skraldesug og uden lugtgener

Oprettet d.

Fremtidens affaldshåndtering med skraldesug og uden lugtgener
Ved nybyggeri og sanering i eksisterende boligområder indgår affaldshåndtering som et punkt til relevant afklaring. Aktuelle spørgsmål handler om skraldesug fremfor traditionel affaldshåndtering og miljøvurdering af støj, lugtgener og hygiejneforhold. Skraldesug vinder frem, og det er i dag muligt for bygherrer og entreprenører at trække på erfaring fra både store og små projekter med skraldesug. Simas Filters hjælper blandt andet Odense Renovation med at holde omgivelserne lugtfri omkring Danmarks største anlæg til central affaldssug.

Trine Skov Emili | tse@simas.dk

Attraktive boligområder

I de største danske byer er skraldesug valgt som en løsning på affaldshåndtering i flere nye boligområder. Anlæg med skraldesug bliver også etableret lokalt i for eksempel nye boligafdelinger og plejecentre. Skraldesuget giver mere rum i gårdarealer til beboernes rekreative aktiviteter. Der bliver desuden færre problemer med støj og lugtgener fra affaldshåndteringen.

I Odense finder vi Danmarks største affaldssugesystem. Anlægget samler selv affald ind fuldautomatisk ved at suge det til en central containerterminal gennem en underjordisk rørføring.   

Et nyt boligområde i Odense Centrum var med til at tricke projektet med centralt affaldssug. Områder er så tæt bebygget, at der ikke er plads til skraldebiler, og beboerne har ikke plads til at have affaldsbeholdere stående.

 
Michael Dino Hansen, projektleder ved Odense Renovation fortæller>> ”Området skulle være attraktivt og se pænt ud, så vi fik til opgave at finde en løsning til at fjerne affald uden de almindelige redskaber<<.
 
Det centrale affaldssug var løsningen, og nu kører anlægget tre gange om dagen i 30-40 minutter, for at tømme affaldet fra 3000 boliger indenfor en radius af 2 km. Der indsamles i dag tre såkaldte fraktioner: Restaffald, mad, papir og småt pap.
 

Uden lugtgener

Ved at flytte affaldshåndtering væk fra boligområder, undgår beboerne, at affaldet står og lugter. I Odense kommer lugtgener for alvor på tale, da madaffald bliver en del af den nye affaldsordning.


>>Da vi begyndte at kigge på madfraktionen blev vi nervøse for at naboerne, der ikke bor så langt fra centralen med vores containere, skulle blive påvirket, hvis der opstår lugt. Vi havde egentlig ikke en forestilling, om at der ville komme en særlig stærk lugt, men vi ønskede ikke at tage chancen for, at der ville komme klager,<< siger Michael Dino Hansen.


Mens han viser rundt i det centrale affaldssug, er filterløsningen, som stopper lugtgener fra madaffaldet, netop i gang med at blive inspiceret af leverandør Simas Filters.


Anders Bisholt, salgschef hos Simas Filters siger >>”Vi ser forskellige systemer til skraldesug, og det er et velkendt problem, at der opstår lugtgener ved håndtering af affald og specielt mad. Det aktive kul er en effektiv hjælp til at undgå lugt eller usunde stoffer i luften – både når der indsamles madaffald, og når der produceres mad.<<


Det handler om at finde den rette kultype og den rigtige mængde. Aktivt kul virker ved effektivt at tiltrække og fastholde uønskede stoffer eller lugt fra væsker og luftarter. Hvor effektivt kullet er til at optage stofferne i overfladen afhænger af en række faktorer, fx kullets egenskaber samt temperatur og lufthastighed i det udsatte miljø.

 

>>Vi undersøgte også andre tekniske løsninger, men det blev besværligt med den store luftmængde vi har i vores system. Det blev hurtigt et meget stort og dyrt anlæg, og vi var usikre på virkningen. Aktivt kul kender vi fra rensningsanlæg, og vi har det også nogle steder på lossepladsen, så det er vi trygge ved, - og det er en forholdsvist billig løsning<<, tilføjer projektleder Michael Dino Hansen.

Aktivt kul hjælper med at holde omgivelserne lugtfri, når der indsamles madaffald fra beboerne i Odense.

Projektleder Michael Dino Hansen gennemgår filterløsningen med Anders Bisholt, Salgschef hos Simas Filters A/S.

Fotos af Trine Skov Emili

Fremtidens affaldsordning

I byfornyelses- og saneringsbeslutninger vil økonomien være afgørende, også i valget for eller imod skraldesug fremfor traditionel affaldshåndtering. Det taler imod, at det er dyrt at lægge rør og etablere anlægget. Til gengæld er det billigt at drive.


I stedet for at håndtere affaldet mange steder i byen og med trafik fra skraldebiler, administrerer to medarbejdere nu løsningen centralt i Odense.


 >>Anlægsinvesteringen har være høj, men til gengæld har vi nu nogle lave driftsomkostninger. I forhold til nye projekter er det vigtigt fra starten at få sat nogle klare kriterier og afklaret fordeling af omkostninger mellem private og offentlige aktører. Det er for eksempel skrevet ind i lokalplanerne, at beboerne skal kobles på det centrale affaldssug << siger Michael Dino Hansen om løsningens økonomi.


I Odense er der anvendt flere forskellige tekniske løsninger til centralt affaldssug. Der er flere systemleverandører på det danske marked, og de tilbyder specielle løsninger fx med små rør eller til erhverv.


>>Vi regner med at komme op på 5.000 boliger. Hvis der kommer nye byggeprojekter, tænker vi det ind og ser, om det kan betales sig at koble området på,<< fortæller han videre om planerne for udbygning af anlægget.


Det ligger i regeringens planer at udvide affaldssorteringen, og det stiller nye og højere krav til affaldsløsningerne. Danskerne skal fremover sortere 10 typer af affald, hvis det står til regeringen, og det betyder nye fraktioner i affaldssystemerne.


>>Der er lidt udfordrende, for vi har ikke umiddelbart plads til 10 containere, men det behov får vi nok heller ikke, for nogle ting skal samles sammen på en anden måde. Vi skal til at tænke nye løsninger ind sammen med vores eksisterende system,<<, slutter projektleder Michael Dino Hansen.

 

 

Kontakt Simas Filters for mere information om løsninger til at holde virksomhed og omgivelser lugtfri på telefon 87581020 eller mail@simas.dk