Simas løste udfordring med svejseudsugning for kunde

Oprettet d.

Simas løste udfordring med svejseudsugning for kunde
Simas løste udfordring med svejseudsugning for kunde
Simas løste udfordring med svejseudsugning for kunde

En stor jysk maskinfabrik, der bearbejder metal og plast, har igennem flere år haft udfordringer med utilstrækkelig udsugning i deres svejseafdeling. Som følge heraf blev medarbejderne udsat for forurenet luft. Virksomheden har igennem tiden gjort mange forsøg og brugt mange ressourcer på at få udsugnngen til at virke optimalt.

Simas blev bedt om at gå i dybden med problemstillingen, fortæller Peter Rebsdorf, salgs- og marketingchef hos Simas Filters A/S. Inden vi kunne anbefale en løsning, måtte vi naturligvis checke hele filterløsningen. En filterløsning til håndtering af svejserøg består jo af mange delelementer. Det kræver af gode grunde både overvejelser om lovgivning, filterbelastning, luftmængder osv. I praksis betød det, at vi måtte se på virksomhedens samlede rørføring, filterenheder m.m. Det viste sig, efter mange beregninger, at svejseudsugningsanlægget var dimensioneret forkert.

Alle driftsparametre blev vurderet, herunder kapaciteter, driftstimer, forureningstyper og -mængde. De indledende målinger på den eksisterende svejseudsugning viste sig at ligge på under halvdelen af lovkravet til luftmængden.

Derefter foreslog Simas Filters en ekstra rørføring til at håndtere luftmængden. For at opnå et større filterareal, anbefalede vi samtidig et ekstra selvrensende patronfilter, der kunne klare støvmængden fra svejserøgen. Med udvidelserne kunne loftet på frekvensomformeren hæves, og man opnåede fuld udnyttelse af ventilatoren.

Medarbejderne oplever ikke længere problemer med forurenet luft. De efterfølgende luftmængdemålinger på sugearmene i svejseudsugningen opfylder nu så rigeligt lovkravet til luftmængde. Og de røde alarmlamper i svejseafdelingen lyser ikke mere.

Den utilstrækkelige svejseudsugning generede også virksomhedens generelle ventilation og varmegenvinding. Det er heller ikke et problem længere.

Den helt stor energimæssige gevinst er dog, at opgaven kunne løses uden nævneværdigt højere energiforbrug. Den store 37 kW's ventilator gik fra 25 Hz til 30 Hz med de nye tiltag. Noget, der især har imponeret virksomhedens energirådgivere.

Mange havde gjort forsøget, men Simas løste opgaven. Og den mindste del var faktisk selve filterenheden. En filterløsning består jo som nævnt af meget mere end selve filterenheden. Et filter vil ikke fungere optimalt, hvis der ikke er taget højde for alle betydende forhold (lufthastigheder, trykfald, filterfladebelastning, støv- og aerosoltyper mv.).

Casen er et godt eksempel på, at vi som fagmænd skal være eksperter i andet end selve filterenheden. Vi lægger derfor stor vægt på, at vi både er ajour med lovgivning, og kan beregne alle forudsætningerne for, at en filterløsning kan fungere optimalt. Det er vigtigt, at vi kan vurdere enhver opgave ud fra den enkelte kundes forhold. Kun derved kan vi foreslå den optimale løsning. Hos Simas Filters får vi mange opgaver gående på vurdering af eksisterende forhold, hvos svære problemstillinger og vanskelige driftsforhold indgår, siger Peter Rebsdorf. Og vi finder i langt de fleste tilfælde en bedre løsning, vel at mærke under hensyntagen til alle relevante forhold.

Simas' store viden om andet end selve filterenheden gør os til en stærk filterpartner inden for filtrering af luft, væske og materialer.