Fedt og lugtgener i storkøkkener

Oprettet d.

Fedt og lugtgener i storkøkkener
Fedt og lugtgener i storkøkkener

Simas har metalfiltre til fedtstof, væske og aerosoler

I mange storkøkkener og restauranter arbejdes med stor volumen og mange driftstimer. Det giver ofte store mængder fedtstof og stegeos, der belaster udsugningen. Fedt, der får lov til at passere igennem filtrene, sætter sig i rør, ventilatorer, afkast mv. og harskner. Det kan give store problemer i form af lugtgener, brandrisiko, mindre luftmængder og ubalance i ventilatorerne.

Derfor skal filtre effektivt stoppe fedt og andre partikler så tæt på kilden som muligt. Og derfor skal størsteparten af filtreringen finde sted i køkkenet. Vi arbejder helst med en filtreringsgrad i selve køkkenet på mellem 96% og 99%. Derudover skal filterløsningen selvfølgelig være dimensioneret korrekt i forhold til behovet for udsugning.

Husk, at jo mere fedt, der sætter sig i filtret, jo større bliver energiforbruget. Derfor er det vigtigt at regnøre fedtfiltre i udsug og emhætter jævnligt. Overvej eventuelt at få en aftale om regelmæssige serviceeftersyn.

Skitsen viser et eksempel på en to-lags filtreringsløsning til storkøkkener. Forrest et labyrint-forfilter, hvor fedtet stoppes. Bagved et strikket filter i rustfrit stål, der kan tage dampe, aerosoler og størstedelen af de små partikler.

Lad fagfolkene hos Simas Filters hjælpe dig med at finde en løsning, der passer til dit storkøkken - kontakt os på telefon 87 58 10 20.